سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” آ ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
آبراهام لینکلنآبراهام لینکلنAbraham Lincoln
آرش سروریآرش سروریArash Soruri
آرنولد شوارتزنگرآرنولد شوارتزنگرArnold Schwarzenegger
آرنولد لازاروسآرنولد لازاروسArnold Lazarus
آرون تی بکآرون تی بکAaron T Beck
آل ریسال ریسAl Ries
آلبرت انیشتینآلبرت انیشتینAlbert Einstein