سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ب ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
باب پراکتورباب پراکتورBob Proctor
بابک بختیاریبابک بختیاریBabak Bakhtiari
بابک بهمن خواهبابک بهمن خواهBabak Bahmankhah
بابک تاواتاوبابک تاواتاوBabak Tavatav
باربارا دی آنجلیسباربارا دی آنجلیسBarbara De Angelis
باربارا فیندلیباربارا فیندلیBarbara Finley
برایان تریسیبرایان تریسیBrian Tracy
برت استینبارگربرت استینبارگرBrett Steenbarger
برندن برچاردبرندن برچاردBrendon Burchard
بنجامین فرانکلینبنجامین فرانکلینBenjamin Franklin
بنجامین گراهامبنجامین گراهامBenjamin Graham
بهروز فروتنبهروز فروتنBehrouz Forutan
بیل گیتسبیل گیتسBill Gates