سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ج ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
جان اف دمارتینیجان اف دمارتینیJohn F Demartini
جان سی ماکسولجان سی ماکسولJohn C Maxwell
جان نوفسینگرجان نوفسینگرJohn Nofsinger
جان وودنجان وودنJohn Wooden
جان گریجان گریJohn Gray
جان گوردونجان گوردونJohn Gordon
جرج سوروسجرج سوروسGeorge Soros
جفری گیتومرجفری گیتومرJeffrey Gitomer
جفری یانگجفری یانگJeffrey Young
جمال قمریجمال قمریJamal Ghamari
جو ویتالیجو ویتالیJoe Vitale
جوئل گرین بلاتجوئل گرین بلاتJoel Greenblatt
جول اوستینجول اوستینJoel Osteen
جک تراوتجک تراوتJack Trout
جک کانفیلدجک کانفیلدJack Confield
جیم رانجیم رانJim Rohn