سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” خ ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
خوزه سیلواخوزه سیلواJose Silva