سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ر ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
رابرت جی آلنرابرت جی آلنRobert G Allen
رابرت چالدینیرابرت چالدینیRobert Cialdini
رابرت کیوساکیرابرت کیوساکیRobert Kiyosaki
رابین شارمارابین شارماRobin Sharma
راندا برنراندا برنRhonda Byrne
رضا عمراییرضا عمراییReza Omraie
رضا ناظریرضا ناظریReza Nazeri
رضا یادگاریرضا یادگاریReza Yadegari
رندی گیجرندی گیجRandy Gage
رولف دوبلیرولف دوبلیRolf Dobelli
ریچارد برانسونریچارد برانسونRichard Branson
ریچارد دنیریچارد دنیRichard Denny
ریچارد کارلسونریچارد کارلسونRichard Carlson