سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” س ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
ساتیا سای باباساتیا سای باباSathya Sai Baba
سایمون سینکسایمون سینکSimon Sinek
ست گادینست گادینSeth Godin
سعید حسینیسعید حسینیSaeed Hosseini
سعید محمدیسعید محمدیSaeed Mohammadi
سعید وفاییسعید وفاییSaeed Vafaie
سمیرا ذاکرانیسمیرا ذاکرانیSamira Zakerani
سهیل رضاییسهیل رضاییSoheil Rezaee
سوزان جفرزسوزان جفرزSusan Jeffers