سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ش ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
شاهین فرهنگشاهین فرهنگShahin Farhang
شاهین کلانتریشاهین کلانتریShahin Kalantari
شهاب اناریشهاب اناریShahab Anari
شهرام اسلامیشهرام اسلامیShahram Eslami