سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ف ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
فرانک زاپافرانک زاپاFrank Zappa
فردریش نیچهفردریش نیچهFriedrich Nietzsche
فرشید پاکذاتفرشید پاکذاتFarshid Pakzat
فرهنگ هلاکوییفرهنگ هلاکوییFarhang Holakouee
فلورانس اسکاول شینفلورانس اسکاول شینFlorence Scovel Shinn