سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ل ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
لارنس سامرزلارنس سامرزLawrence Summers
لوئیز هیلوئیز هیLouise Hay
لورا ریسلورا ریسLaura Ries
لیندا ریچاردسونلیندا ریچاردسونLinda Richardson
لیندا مدیسونلیندا مدیسونLynda Madison