سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” و ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
وارن بافتوارن بافتWarren Buffett
والاس وتلزوالاس وتلزWallace Wattles
وحید درزیوحید درزیVahid Darzi
ویلفردو پارتوویلفرد پارتوVilfredo Pareto
ویلیام فاکنرویلیام فاکنرWilliam Faulkner
ویلیام گلسرویلیام گلسرWilliam Glasser
وین دایروین دایرWayne Dyer
ویکتور فرانکلویکتور فرانکلVictor Frankel