سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” چ ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
چارلز دوهیگچارلز دوهیگCharles Duhigg
چارلی چاپلینچارلی چاپلینCharlie Chaplin