سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ک ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
کاترین پاندرکاترین پاندرCatherine Pander
کارل یونگکارل یونگCarl Jung
کارلوس اسلیمکارلوس اسلیمCarlos Slim
کارول دوککارول دوکCarol Dweck
کامران صحتکامران صحتKamran Sehat
کن بلانچاردکن بلانچاردKen Blanchard
کنفوسیوسکنفوسیوسConfucius
کیم وو چونگکیم وو چونگKim Woo Cheong