سخنانی از جنس طلا با نام کسانی که اول حرف شان ” ی ” است.

نام و نام خانوادگیتصویر شخصیت هانام لاتین
یحیی علوییحیی علویYahya Alavi